เลขไหล

เลขไหล LOTTOVIP.COM หมดเวลาแทง รอบที่ 9 รออีก 01 : 24 นาที

โปรแกรมเลขไหล

ใน 10 รอบ ซ้ำกัน 2 ครั้ง คือ

ร้อยบน: 69
สิบบน : 3 หน่วยบน : 73

สิบล่าง : 5
หน่วยล่าง : 45

รวมสามตัวบน : 36789
รวมสองตัวบน : 378
รวมสองตัวล่าง : 45

รวมเลขทั้งหมด : 34578

  • วินบน (วบ.) = กลับเลข + สองตัวบน
  • วินล่าง (วบ.) = กลับเลข + สองตัวล่าง
  • รูดบน (รบ.) = สองตัวบน+19 ประตู
  • รูดล่าง (รล.) = สองตัวล่าง+19 ประตู
  • รูดบนล่าง (รบล.) = สองตัวบน/ล่าง+19 ประตู
  • ปักสิบบน (ปสบ.) = สองตัวบน + รูดหน้า
  • ปักหน่วยบน (ปนบ.) = สองตัวบน + รูดหลัง
  • ปักสิบล่าง (ปสล.) = สองตัวล่าง + รูดหน้า
  • ปักหน่วยล่าง (ปบล.) = สองตัวล่าง + รูดหลัง